Saglasnost za obradu ličnih podataka za potrebe učešća na takmičenju u programiranju – Hakaton

Klikom na dugme „Slažem se“ u nastavku, potvrđujem da Asseco South Eastern Europe S.A., sa sedištem u Rzeszov-u, u ulici Olchova 14, kao kontrolor podataka, može da obrađuje moje lične podatke za potrebe učešća u takmičenju u programiranju – Hakatona. Administrator ličnih podataka je Asseco South Eastern Europe S.A. a lični podaci dostupni su i kompanijama Payten d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla pupina 10B/II, Beograd i Asseco SEE d.o.o. Beograd, MIlutina Milankovića 19G, Beograd, kao i kompanijama uključenim u izradu landing stranice i obrasca za prijavu na konkurs. Upoznat sam sa svojim pravima i obavezama koje proizilaze iz propisa kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti (pravo na pristup, ispravku ili brisanje mojih ličnih podataka, odnosno postojanje prava na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na podatke prenosivost, pravo na opoziv saglasnosti i žalbe povereniku. Takođe sam svestan da svoja prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti mogu ostvariti slanjem zahteva na dpo@asseco-see-rs.

Saglasnost za obradu ličnih podataka za potrebe budućih procesa zapošljavanja

Klikom na dugme „Slažem se“ u nastavku, potvrđujem da Asseco South Eastern Europe S.A., sa sedištem u Žešovu, u ulici Olchova 14, kao kontrolor podataka, može da obrađuje moje lične podatke u svrhe budućeg procesa zapošljavanja kako je navedeno u Regrutaciji Izjava o privatnosti.